ג'ו קפה גורמה בע"מ

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות חברת ג’ו קפה גורמה בע”מ (להלן: “החברה”) להחזרת טובין שלא עקב פגם

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק ללקוחותיה מוצרים ושירות ברמה הגבוהה ביותר ותחת בקרת איכות קפדנית.

במידה שהמוצרים שרכשתם לא היו לשביעות רצונכם, החברה תאפשר החזרת/החלפת מוצרים תוך 14 ימים ממועד הרכישה,כשהם באריזתם המקורית, לא נעשה בהם שימוש והם ללא פגם וזאת כנגד הצגת חשבונית / הוכחת קניה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א 2010 (להלן:”תקנות הגנת הצרכן”) בתנאים הבאים:

1. מוצרים שאינם ניתנים להחזרה/החלפה הם: מוצר שעלותו עד וכולל 50 ש”ח, מוצרי מזון ומשקאות (קפה).

2. לא יתאפשר ביטול עסקה שתמורתה שולמה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

3. החזרת מוצר או החלפתו לא תתאפשר בסניפים המופעלים על ידי זכיינים של החברה .

4. בביטול עסקה יקוזז מההחזר דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או ₪ 100 – לפי הנמוך מביניהם. במקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי רשאית החברה לצרף עמלת סליקה ככל ששולמה ע”י חברה.

5. ביטול עסקה עקב פגם במוצר שבאחריות ו/או עקב אי התאמת המוצר שסופק ייעשה ללא גבייה של דמי ביטול.

6. ככל שהלקוח מבקש להחזיר את המוצר לאחר שקיבל לידיו, עליו להשיב את המוצר לידי החברה בתוך 7 ימים ממועד אישור החברה. ניתן להסתייע בשירותי השילוח של החברה לצורך ביטול עסקה כנגד תשלום בהתאם לתעריפי המשלוחים הנהוגים בחברה.

7. החזר כספי יבוצע על ידי החברה תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר חזרה לרשותה ובאותו אופן בו בוצע התשלום.

8. בגין ביטול עסקה שנעשתה באילת יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם באילת, בניכוי דמי ביטול. לא תתאפשר החלפת מוצר שנרכש באילת.

9. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות החוק.