ג'ו קפה גורמה בע"מ

תקנון שימוש באתר הסחר

1. כללי

האינטרנט. עם פרסום גרסה חדשה של התקנון, יחול הנוסח העדכני ביחס לכל הזמנה שתבוצע החל ממועד הפרסום.
ב. לקפה ג’ו הזכות לשנות בכל עת את תקנון השימוש בכלל ואת תנאי המכירה בפרט באמצעות פרסום גרסה מעודכנת לתקנון באתר


מאשר שקראת, הבנת וקיבלת ללא הסתייגות, את תנאי המכירה הכלליים כנוסחם בתקנון השימוש המפורסם בעת ביצוע ההזמנה.
במסגרת תקנון זה, בהתאם לעדכנו מעת לעת ופרסומו לציבור באתר האינטרנט של קפה ג’ו. בעצם ביצוע הזמנה באתר הסחר של קפה ג’ו, הנך
הקשורות אליה )להלן “קפה ג’ו”( באמצעות ערוצי המכירה השונים יחולו תנאי המכירה הכלליים לפי נוסחם באותה עת, כפי שהם יפורסמו
א. על כל הזמנה שתישלח אל ג’ו קפה גורמה בע”מ )ח.פ. –51( )להלן: “קפה ג’ו” ו/או “החברה”( או אל כל אחת מחברות

2. הזמנות

ביצוע העסקה והתשלום בגינה, ככל שבוצע.
ד. החברה תתעד במערכות המידע שלה את ההזמנה, ואת התשלומים בגינה. התיעוד המצוי בידי החברה יהווה הוכחה לעצם ביצוע ההזמנה,


ג. לקפה ג’ו הזכות לדחות הזמנה על פי שיקול דעתה, מכל סיבה שהיא.


המוצרים המוצעים באתר.
ב. אספקת ההזמנה ואישורה מותנים במלאי המוצר במחסני החברה במועד הרלוונטי. החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי בכל עת את כל


המוצרים ו/או שווי הרכישה אשר ניתן להזמין באמצעות האתר.
של קפה ג’ו. מובהר כי לא ניתן לבצע הזמנות סיטונאיות מהאתר, וכי החברה רשאית להגביל, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את כמות
ביצוע העסקה והתשלום בגינה, ככל שבוצע.א. כל לקוח פרטי יהא רשאי לבצע הזמנה פרטית מאתר הסחר, אליו ניתן להגיע מאתר האינטרנט
ד. החברה תתעד במערכות המידע שלה את ההזמנה, ואת התשלומים בגינה. התיעוד המצוי בידי החברה יהווה הוכחה לעצם ביצוע ההזמנה,


ג. לקפה ג’ו הזכות לדחות הזמנה על פי שיקול דעתה, מכל סיבה שהיא.


המוצרים המוצעים באתר.
ב. אספקת ההזמנה ואישורה מותנים במלאי המוצר במחסני החברה במועד הרלוונטי. החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי בכל עת את כל


להזמין באמצעות האתר.
סיטונאיות מהאתר, וכי החברה רשאית להגביל, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את כמות המוצרים ו/או שווי הרכישה אשר ניתן
א. כל לקוח פרטי יהא רשאי לבצע הזמנה פרטית מאתר הסחר, אליו ניתן להגיע מאתר האינטרנט של קפה ג’ו. מובהר כי לא ניתן לבצע הזמנות

3. משלוח

בשליטתה.
ג. החברה תפעל לביצוע המשלוח בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת אישור על תשלום עבור ההזמנה, אולם ייתכנו עיכובים אשר אינם


דעת החברה קיים סיכון בטחוני לשליח(.
ב. ההזמנות יסופקו רק בגבולות מדינת ישראל )לא יסופקו הזמנות בשטחי הרשות הפלשתינאית ו/או באיזורים אחרים בהם בהתאם לשיקול


א. כל ההזמנות שיבוצעו דרך האתר ואושרו על-ידי קפה ג’ו יישלחו לכתובת שצוינה בעת ביצועה הזמנה כמען למשלוח.

4. וידוא מצב טובין

בשליטתה.
ג. החברה תפעל לביצוע המשלוח בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת אישור על תשלום עבור ההזמנה, אולם ייתכנו עיכובים אשר אינם


דעת החברה קיים סיכון בטחוני לשליח(.
ב. ההזמנות יסופקו רק בגבולות מדינת ישראל )לא יסופקו הזמנות בשטחי הרשות הפלשתינאית ו/או באיזורים אחרים בהם בהתאם לשיקול


א. כל ההזמנות שיבוצעו דרך האתר ואושרו על-ידי קפה ג’ו יישלחו לכתובת שצוינה בעת ביצועה הזמנה כמען .חולשמל

5. החזרות

א. המזמין יהא רשאי להודיע על ביטול הזמנה, ולהחזיר לחברה כל מוצר שנרכש למעט מוצרי מזון, בתוך 14 ימים מיום אספקת ההזמנה.

פולי קפה מובחרים מדרום אמריקה, עם נגיעות בטעם קרמל בהרמוניה מאוזנת של קפה וקרמל. צוות המומחים של ג’ו יצרו תערובת המאופיינת בקלייה בינונית המאפשרת למתיקות הטבעית של הקפה להתגלות כשמוסיפים חלב.

18

תערובת קפה המופקת מ 100% פולי קפה מסוג ערביקה. בעלת גוף מלא ורמיזות בטעם אגוזי לוז. צוות המומחים של ג’ו יצרו תערובת מהאופיינת בקלייה בינונית המאפשרת למתיקות הטבעית של הקפה להתגלות כשמוסיפים חלב.

18

10 קפסולות במארז
מבצע

220

קפה ג׳ו לעסקים במחיר משתלם

לפרטים נוספים >

קפה ג׳ו לעסקים במחיר משתלם

לפרטים נוספים >